แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorกุลธิดา สะอาด
dc.date.accessioned2020-02-24T04:25:10Z
dc.date.available2020-02-24T04:25:10Z
dc.date.issued2562-09-02
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 220 กันยายน - ตุลาคม 2562 หน้า 8-11th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6281
dc.description.abstractพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของสารตั้งต้นที่นำมาผลิต ได้แก่ พลาสติกที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมูล ปัจจุบันพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมูล ได้รับความสนใจและมีงานวิจัยอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่สามารถเกิดทดแทนใหม่ได้ เมื่อนำพืชผลทางการเกษตร์ที่มีคาร์โบไฮเดรตมาผ่านกระบวนการย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสด้วยกรดหรือเอนไซม์ แล้วเข้าสู่กระบวนการหมักโดยใช้แบคทีเรียในกลุ่ม Lactic Acid Bacteria จะได้กรดแลกติก ที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตเป็นพอลิแลกติก ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6174
dc.titleพอลิแลกติกแอซิด พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย