แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorนุศวดี พจนานุกิจ
dc.date.accessioned2020-02-24T03:38:37Z
dc.date.available2020-02-24T03:38:37Z
dc.date.issued2562-07-02
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 219 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 หน้า 49-50th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6276
dc.description.abstractกิจกรรม "ลมเจ้าปัญหา" เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านขั้นตอนการประดิษฐ์และศึกษากลไกการทำงานของของเล่น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าใจการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6173
dc.titleลมเจ้าปัญหาth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย