แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสินีนาฏ จันทะภา
dc.date.accessioned2020-02-20T06:34:29Z
dc.date.available2020-02-20T06:34:29Z
dc.date.issued2562-05-02
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 218 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 หน้า 3-8th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6252
dc.description.abstractคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ "โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค" หรือ "โครงการจัดตั้งไทยโคเซ็น" โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (พ.ศ. 2562 - 2574) วันนี้เรามาพูดคุยกับ ดร. วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6172
dc.titleสัมภาษณ์พิเศษ ดร. วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย