แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorเสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย
dc.contributor.authorณัฐวดี ปฐมมีโชค
dc.contributor.authorศิดารัตน์ สมัครการนา
dc.date.accessioned2020-02-19T02:11:24Z
dc.date.available2020-02-19T02:11:24Z
dc.date.issued2562-01-02
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 216 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 หน้า 25-30th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6231
dc.description.abstractการใช้เกมเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนุกกับการเรียน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ความสำเร็จหรือรางวัลจากเกมเป็นตัวกระตุ้นให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การนำจิตวิทยาและแรงจูงใจจากเกมมาใช้เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนการสอน เรียกว่า Game-based learningth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6170
dc.titleGame-based learning ทางเลือกสำหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์ยุคใหม่th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย