แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorศศิวรรณ เมลืองนนท์
dc.date.accessioned2020-02-19T02:00:38Z
dc.date.available2020-02-19T02:00:38Z
dc.date.issued2562-01-02
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 216 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 หน้า 21-24th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6230
dc.description.abstractบทความนี้ได้ยกตัวอย่างปัญหาที่ผสมผสานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีแนวทางแก้ปัญหาได้หลายทาง อาจนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดหาคำตอบได้หลายแนวทางและได้วิเคราะห์ความเหมาะสมหรือจุดเด่นและจุดด้อยของการแก้ปัญหาแต่ละวิธีth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6170
dc.titleคณิตศาสตร์กับอุณหภูมิth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย