แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorเบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์
dc.date.accessioned2020-02-19T01:38:00Z
dc.date.available2020-02-19T01:38:00Z
dc.date.issued2562-01-02
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 216 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 หน้า 9-12th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6227
dc.description.abstractผู้เขียนได้ไปร่วมงานวิชาการที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้ว่า Visual Thinking ไม่ใช่เพียงการวาดภาพให้คนอื่นเข้าใจเท่านั้น แต่แก่นแท้อยู่ที่กระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับ เป็นขั้นตอนมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ จากการหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า Visual Thinking เป็นวิธีการที่แพร่หลายในการฝึกการจัดระเบียบความคิด และการทำความเข้าใจความคิดของตนเองออกมาเป็นภาพในสมองก่อน แล้วจึงเขียนหรือวาดภาพลงในกระดาษth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6170
dc.subjectVisual Thinkingth_TH
dc.titleVisual Thinking คิดเป็นภาพ เข้าใจอย่างเป็นระบบth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย