แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorพงศธร มหาวิจิตร
dc.contributor.authorพงศกร ภู่อารีย์
dc.date.accessioned2020-02-18T04:07:47Z
dc.date.available2020-02-18T04:07:47Z
dc.date.issued2561-11-01
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 47 ฉบับที่ 215 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 หน้า 35-41th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6220
dc.description.abstractบทความนี้นำเสนอมุมมองและแนวคิดของการมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (Education for Sustainable Development) ในบริบทการออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถจะมีบทบาทด้านการสนับสนุนได้ ผู้เขียนยกตัวอย่างกิจกรรมในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของต่างประเทศที่ได้สอดแทรกแนวคิดและมุมมองเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักต่อโลกth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6169
dc.subjectการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนth_TH
dc.subjectEducation for Sustainable Developmentth_TH
dc.titleคณิตศาสตร์กับการพัฒนาที่ยังยืนth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย