แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T15:27:12Z
dc.date.available2015-11-11T15:27:12Z
dc.date.issued2530
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/61
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 2 ว 032 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่สี่ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2530 มีเนื้อหาเกี่ยวกับพันธะเคมี โมเลกุลโคเวเลนต์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherเคมีth_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาเคมี เล่ม 3 ว 033th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 5th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย