แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorฉลองวุฒิ จันทร์หอม
dc.contributor.authorจีระวรรณ เกษสิงห์
dc.date.accessioned2020-02-13T06:28:01Z
dc.date.available2020-02-13T06:28:01Z
dc.date.issued2561-05-02
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 212 พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 หน้า 32-36th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6181
dc.description.abstractบทความนี้ผู้เขียนได้เสนอแนะตัวอย่างการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่องโรคทางพันธุกรรม ที่ชื่อว่า "Design for Duchenne" โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 6E Learning ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6166
dc.subjectSTEM Educationth_TH
dc.subject6E Learningth_TH
dc.titleการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาแบบ 6E Learning เรื่องโรคทางพันธุกรรม: กล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน (Duchenne Muscular Dystrophy)th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย