แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโครงการ PISA ประเทศไทย
dc.date.accessioned2019-08-30T02:38:57Z
dc.date.available2019-08-30T02:38:57Z
dc.date.issued2562-08-29
dc.identifier.citationFOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 44 (สิงหาคม 2562)th_TH
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2019-44/
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6164
dc.description.abstractกรอบโครงสร้างการรู้เรื่องการอ่านของ PISA สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นไปที่ทักษะการอ่าน ซึ่งรวมถึงการค้นหา การเลือก การตีความ การรวบรวมและประเมินสาระข้อมูลจากเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกนอกเหนือจากที่เรียนในชั้นเรียนth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectPISA 2018th_TH
dc.subjectกรอบการประเมินth_TH
dc.subjectการรู้เรื่องการอ่านth_TH
dc.titleเมื่อการอ่านกลับมาเป็นการประเมินหลักใน PISA 2018th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย