แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโครงการ PISA ประเทศไทย
dc.date.accessioned2019-02-04T02:16:32Z
dc.date.available2019-02-04T02:16:32Z
dc.date.issued2562-02-01
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2019-38/
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6158
dc.description.abstractPISA เปรียบเหมือน X-ray ในระบบการศึกษาของชาติ แม้จะไม่สามารถแสดงภาพได้หมดทั้งระบบแต่ก็สามารถบอกจุดที่เจ็บป่วยได้ แต่น่าเศร้าที่ระดับนโยบายบางประเทศหลบเลี่ยงที่จะมองจุดที่เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วย แต่กลับพยายามกลบเกลื่อนหรือสร้างภาพขึ้นปิดบังจุดที่เจ็บป่วยนั้นแทนที่จะให้การเยียวยารักษา การวิจัยนานาชาตินี้ไม่ได้ให้ผลเฉพาะคะแนนแต่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายอย่างที่ชี้แนะถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษา แต่ยังถูกเพิกเฉยจากระดับนโยบายทางการศึกษาหลายระบบth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectPISA 2015th_TH
dc.subjectนโยบายการศึกษาth_TH
dc.subjectแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงth_TH
dc.titleโลกรู้อะไรจากผลการประเมิน PISAth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย