แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโครงการ PISA ประเทศไทย
dc.date.accessioned2018-10-12T14:05:46Z
dc.date.available2018-10-12T14:05:46Z
dc.date.issued2561-10-12
dc.identifier.citationFOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 34 (ตุลาคม 2561)th_TH
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2018-34/
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6154
dc.description.abstractผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า ไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้กับการให้นักเรียนใช้แทบเล็ต โน้ตบุ๊ค หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แต่การให้ครูใช้สิ่งเหล่านี้จะเกิดประโยชน์มากกว่า การใช้เทคโนโลยีจะให้ผลดีต่อเมื่อใช้ไม่มากเกินไปและใช้อย่างมีจุดประสงค์ และผสมผสานสอดคล้องกับหลักสูตร คอมพิวเตอร์ไม่อาจใช้แทนครูได้ เพราะครูคือผู้สอนที่แท้จริงth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectPISA 2012th_TH
dc.subjectคุณภาพการเรียนรู้th_TH
dc.subjectเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารth_TH
dc.titleเทคโนโลยีอาจมีผลเสียต่อการเรียนรู้ของนักเรียนth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย