แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2018-09-10T03:01:04Z
dc.date.available2018-09-10T03:01:04Z
dc.date.issued2561-01-02
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6152
dc.identifier.urihttp://emagazine.ipst.ac.th/210/
dc.description.abstractการเรียนรู้วิทย์ที่หุบเขาทาคาซิโฮ เป็นตัวอย่างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ ที่สามารถพบเห็นได้จากแหล่งท่องเที่ยว นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งธรณีวิทยา ชีววิทยาของพืชและสัตว์ การปลูกฝังเยาวชนไทยให้สนใจวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ผู้ปกครองช่วยชี้นำให้สังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว หมั่นตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กตอบ เพียวเท่านี้ก็จะช่วยจุดประกายให้เด็กสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น และเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคตth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6130
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6129
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6128
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6127
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6126
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6125
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6124
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6123
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6122
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6121
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6120
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6119
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6118
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 210 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย