แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorยุพาพร ลาภหลาย
dc.contributor.authorศิริพร เหล่าวานิชย์
dc.date.accessioned2018-08-07T03:27:04Z
dc.date.available2018-08-07T03:27:04Z
dc.date.issued2560-03-04
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 211 หน้า 33-37th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6141
dc.description.abstractโลกกำลังเข้าสู่การเผลิญกับภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ จากข้อมูลการเกิดภัยพิบัติทั่งโลกในปี ค.ศ. 2017 ของ Munich Re แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของภัยพิบัติทั่วโลกโดยรวมมีเพิ่มขึ้น โดยภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตมากมายth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6153
dc.titleภัยพิบัติสิ่งที่เยาวชนไทยควรรู้th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย