แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโครงการ PISA ประเทศไทย
dc.date.accessioned2018-07-16T01:52:45Z
dc.date.available2018-07-16T01:52:45Z
dc.date.issued2561-07-15
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/pisa2015-cps-summary/
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6138
dc.description.abstractPISA 2015 นอกจากวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เป็นหลักแล้ว ยังมีการวัดความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CPS ในสถานการณ์ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นทั้งต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมในปัจจุบัน ในรายงานนี้ได้ชี้ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectPISA 2015th_TH
dc.subjectการแก้ปัญหาแบบร่วมมือth_TH
dc.titleการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) บทสรุปสำหรับผู้บริหารth_TH
dc.typeรายงานวิจัยth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย