แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ
dc.date.accessioned2018-03-06T03:49:26Z
dc.date.available2018-03-06T03:49:26Z
dc.date.issued2560-11-12
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 209 หน้า 10-13th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6103
dc.description.abstractการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ต่าง ๆ ของนักนิติวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้ว่านักพิสูจน์หลักฐานต้องทำงานโดยอาศัยความรู้ ทฤษฎี ตลอดจนทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการกระทำผิดหรือช่วยให้ผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6151
dc.titleเคมีกับงานพิสูจน์หลักฐานth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย