แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorจิดากาญจน์ สีหาราช
dc.date.accessioned2018-03-06T03:40:40Z
dc.date.available2018-03-06T03:40:40Z
dc.date.issued2560-11-12
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 209 หน้า 3-9th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6102
dc.description.abstractตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้า ผ่านกิจกรรม "ท้าประลอง...วงจรตุ๊กตาวัดตัวนำไฟฟ้า" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าและการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6151
dc.titleการเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าผ่านกิจกรรม ท้าประลอง วงจรตุ๊กตาวัดตัวนำไฟฟ้าth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย