แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโครงการ PISA ประเทศไทย
dc.date.accessioned2018-02-28T08:19:15Z
dc.date.available2018-02-28T08:19:15Z
dc.date.issued2561-02-28
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2018-27
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6101
dc.description.abstractการศึกษาที่จะให้รู้จักโลก ไม่ใช่การสอนความรู้ในหัวข้อสังคมศาสตร์หรือภาษาต่างประเทศ สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก ในกรณีนี้ หมายถึง ความสามารถที่จะอยู่ได้อย่างปกติสุขและยั่งยืนในโลกที่เป็นเสมือนสังคมเดียวกัน ซึ่งจะรวมถึงเจตคติ และค่านิยมที่ทำให้พลเมืองโลกเข้าใจซึ่งกันและกัน นักการศึกษาหลายคนได้นึกไปถึงการสร้างหลักสูตรใหม่ แต่นั่นไม่ใช่หัวใจสำคัญหากแต่เป็นความพยายามที่จะบูรณาการลงไปในการสอนทุกวิชาและทุกระดับชั้นที่สามารถนำไปสู่สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลกได้ ในปัจจุบันการใช้ชีวิตในสังคมไทยอาจจะยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นความสามารถของประชาชนในด้านนี้อย่างชัดเจน แต่การประเมินผล PISA 2018 จะสามารถให้ตัวชี้วัดได้ว่าโรงเรียนไทยได้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนก้าวไปสู่สังคมในอนาคตได้มากหรือน้อยเพียงใดth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectPISA 2018th_TH
dc.subjectGlobal Competenceth_TH
dc.titleเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนสู่สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลกth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย