แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorโครงการ PISA ประเทศไทย
dc.date.accessioned2018-02-01T02:12:16Z
dc.date.available2018-02-01T02:12:16Z
dc.date.issued2561-02-01
dc.identifier.urihttps://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2018-26
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6100
dc.description.abstractป้าหมายของการศึกษานอกจากทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการแล้ว ยังต้องเตรียมเยาวชนให้มีความสามารถที่จะอยู่และปฏิบัติงานได้สำเร็จในประชาคมโลกด้วย PISA จึงมีการประเมินความสามารถทั่วโลก เพื่อจะตรวจสอบและให้ข้อมูลว่าระบบการศึกษาได้เตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพหรือไม่ เพียงใด หรืออีกนัยหนึ่ง ผลการประเมินจะเป็นตัวชี้นัยว่าประชาคมโลกในอนาคตจะอยู่กันอย่างสมัครสมานสามัคคีได้ดีหรือไม่ เพียงใด ผลการประเมินจะสะท้อนถึงลักษณะพฤติกรรม ความรู้ ทักษะในการคิดของเยาวชนของชาติด้วยว่าในอนาคตจะมีวิธีการจัดการกับความขัดแย้งได้ดีเพียงใด จึงเป็นหน้าที่หลักของการศึกษาที่ไม่ควรมุ่งเน้นแต่ความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่จะต้องทำให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมรวมถึงทั้งโลกได้ด้วยth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectPISA 2018th_TH
dc.subjectสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลกth_TH
dc.subjectGlobal Competenceth_TH
dc.titleสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก (Global Competence) ใน PISA 2018th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย