แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorอลงกต ใหม่ด้วง
dc.date.accessioned2015-11-15T14:44:17Z
dc.date.available2015-11-15T14:44:17Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 43 ฉบับที่ 191 หน้า 28-31th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/608
dc.description.abstractบทความนี้แสดงตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ประยุกต์เอาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ปัญหานำตามแบบสะเต็มศึกษาจำนวนสองกิจกรรม ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เผชิญปัญหาในสถานการณ์จริงth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleสะเต็มศึกษากับการแก้ปัญหา เรื่องความน่าจะเป็นth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย