แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorพิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต
dc.date.accessioned2017-12-06T06:39:11Z
dc.date.available2017-12-06T06:39:11Z
dc.date.issued2560
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 45 ฉบับที่ 207 หน้า 6-11th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6070
dc.description.abstractจากการที่ผู้เขียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ Amazing Shapes Hidden in Insects หรือแปลเป็นไทยว่า รูปร่างมหัศจรรย์ที่แอบซ่อนอยู่ในแมลง เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจในประเด็นที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ใช้สื่อการสอนง่าย ๆ และใกล้ตัว มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันและทำให้ผู้เรียนเห็นเส้นทางสายอาชีพสะเต็มได้ในอนาคตth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.ispartofhttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6066
dc.titleกิจกรรม STEAM Education "รูปร่างมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในแมลง"th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย