แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-11-17T03:26:50Z
dc.date.available2017-11-17T03:26:50Z
dc.date.issued2560-07-08
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6066
dc.identifier.urihttp://emagazine.ipst.ac.th/207/
dc.description.abstractนิตยสาร สสวท. ฉบับนี้จะขอพาบินลัดฟ้าไปสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อชมรูปแบบการเรียนการสอน STEAM Education ซึ่งอาศัยกระบวนการ STE(EE)AM เป็นการนำทฤษฎี หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ การเกษตร และคณิตศาสตร์ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน มีความคล้ายคลึงกับแนวทางการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาของประเทศไทยอย่างไร รีบเปิดอ่านกิจกรรม "รูปร่างมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในแมลง" ได้ทันทีth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 45 ฉบับที่ 207 กรกฎาคม - สิงหาคม 2560th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH
dcterms.extent64th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย