แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorจุฑามาส สรุปราษฎร์
dc.date.accessioned2015-11-15T14:32:21Z
dc.date.available2015-11-15T14:32:21Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 190 หน้า 47-50th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/599
dc.description.abstractสังคมโลกมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สังคมไทยจึงควรมีการเตรียมพร้อม เพื่อรับการเปลี่ยนแปลง และย่อมตามมาด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพคนและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยียังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของทุกคนในสังคมth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย