แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-25T04:39:56Z
dc.date.available2017-10-25T04:39:56Z
dc.date.issued2543
dc.identifier.isbn9740129331
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5931
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2543 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกำเนิดของสิ่งมีชีวิต เรื่องวิวัฒนาการ เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เรื่องการปรับตัว เรื่องการเกิดสปีชีส์ใหม่ เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และเรื่องสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย