แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-25T04:20:37Z
dc.date.available2017-10-25T04:20:37Z
dc.date.issued2540
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5929
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/science/2560278/
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 019 เรื่อง จับแสงอาทิตย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจับแสงอาทิตย์ เรื่องรูปของพลังงาน เรื่องการเปลี่ยนรูปของพลังงาน เรื่องพลังงานรูปอื่น ๆ และเรื่องพลังงานแสงth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 019 เรื่อง จับแสงอาทิตย์th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนต้นth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย