แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-25T03:51:39Z
dc.date.available2017-10-25T03:51:39Z
dc.date.issued2543
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5922
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/science/2560212/
dc.description.abstractหนังสือเรียน ว 101 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครัั้งที่ 5 พ.ศ. 2543 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์ เรื่องน้ำเพื่อชีวิต และเรื่องสารรอบตัวth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียน ว 101 วิทยาศาสตร์ เล่ม 1th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 1th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย