แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-25T03:31:51Z
dc.date.available2017-10-25T03:31:51Z
dc.date.issued2520
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5913
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/biology/2560195/
dc.description.abstractแบบเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 4 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2520 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสืบพันธุ์ของคน เรื่องยีนและโครโมโซม เรื่องวิวัฒนาการ เรื่องวัฏจักรของสาร เรื่องสภาวะแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherชีววิทยาth_TH
dc.titleแบบเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 4th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย