แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-25T03:27:36Z
dc.date.available2017-10-25T03:27:36Z
dc.date.issued2522
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5912
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/biology/2560194/
dc.description.abstractแบบเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต เรื่องระบบประสาท เรื่องอวัยวะรับสัมผัส เรื่องฮอร์โมน เรื่องพฤติกรรม เรื่องอุณหภูมิของร่างกาย และเรื่องการหายใจระดับเซลth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherชีววิทยาth_TH
dc.titleแบบเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 3th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย