แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-16T08:26:53Z
dc.date.available2017-10-16T08:26:53Z
dc.date.issued2544
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5897
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง ยากับชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครัั้งที่ 12 พ.ศ. 2544 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความยืนยาวของชีวิต เรื่องเกี่ยวกับยา และเรื่องความก้าวหน้าในการวินิจฉัยโรคth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง ยากับชีวิตth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย