แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-16T08:18:16Z
dc.date.available2017-10-16T08:18:16Z
dc.date.issued2544
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5893
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/science/2560165/
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง สารสังเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2544 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสารสังเคราะห์ต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องบทบาทของสารสังเคราะห์ในชีวิตประจำวันth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่อง สารสังเคราะห์th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย