แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-16T04:32:15Z
dc.date.available2017-10-16T04:32:15Z
dc.date.issued2525
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5891
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/science/2560151/
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เกษตร 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการดำรงชีพของพืช เรื่องกระบวนการดำรงชีพของสัตว์ และเรื่องความรู้พื้นฐานการผลิตทางการเกษตรth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เกษตร 3th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย