แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-11T07:07:25Z
dc.date.available2017-10-11T07:07:25Z
dc.date.issued2524
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5885
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/science/2560135/
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม เรื่อง แสงสี - สีสาร ระดับปรกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมบัติบางประการของแสง เรื่องแสงขาวและแสงสีต่าง ๆ เรื่องการผสมแสงสีและตัวสี เรื่องตัวสี เรื่องการใช้ตัวสี เรื่องนัยน์ตากับการมองเห็นภาพและสี และเรื่องแสงสีและสีสารในชีวิตประจำวันth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์คหกรรม - ศิลปหัตกรรม เรื่อง แสงสี - สีสารth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย