แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-11T07:02:57Z
dc.date.available2017-10-11T07:02:57Z
dc.date.issued2534
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5884
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/computer/2560132/
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องตารางการทำงานและการประยุกต์ขั้นต้น ช 0250 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับตารางการทำงานและการประยุกต์ขั้นต้น รวมทั้งสิ้น 16 บทth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherเทคโนโลยีth_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตารางการทำงานและการประยุกต์ขั้นต้น ช 0250th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย