แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-11T06:45:29Z
dc.date.available2017-10-11T06:45:29Z
dc.date.issued2541
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5881
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ตารางทำงาน ช 0250 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของตารางทำงาน เรื่องการเข้าและการออกจากตารางทำงาน เรื่องการป้อนและแก้ไขข้อมูล เรื่องการตกแต่งข้อมูลและตารางทำงาน เรื่องคำนวณในตารางทำงาน เรื่องการสำเนาและเคลื่อนย้ายข้อมูล เรื่องฟังก์ชันในตารางทำงาน เรื่องการเรียงลำดับข้อมูลปละหารค้นหาข้อมูล เรื่องการสร้างแผนภูมิ และเรื่องการประยุกต์ตารางทำงานในงานด้านต่าง ๆth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherเทคโนโลยีth_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ตารางทำงาน ช 0250 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย