แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-05T02:51:48Z
dc.date.available2017-10-05T02:51:48Z
dc.date.issued2525
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5874
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 4 สว 221 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมบัติของของแข็ง เรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน เรื่องเชื้อเพลงและสารหล่อลื่น เรื่องวัตถุสังเคราะห์ และเรื่องแสงและเสียงth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 4 สว 221th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย