แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-05T02:46:36Z
dc.date.available2017-10-05T02:46:36Z
dc.date.issued2538-08
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5873
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560254/
dc.description.abstractวารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2538 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทคัดย่อของบทความ รายงาน และผลการวิจัย รายชื่อสิ่งพิมพ์ที่นำมาทำบทคัดย่อ และบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนที่ได้รับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2537th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 พฤษภาคม - สิงหาคม 2538th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย