แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-05T02:07:17Z
dc.date.available2017-10-05T02:07:17Z
dc.date.issued2544
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5867
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/science/2560109/
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 015 เรื่องพันธุกรรมกับการอยู่รอด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2544 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องโครโมโซม ยีนคืออะไร ยีนเริ่มทำงานเมื่อไร ยีนควบคุมการแสดงออกอย่างไร โครโมโซมเพศและยีนบนโครโมโซมเพศ การถ่ายทอดพันธุกรรมของลักษณะที่มียีนควบคุมมากกว่า 1 คู่ ความผิดปกติของโครโมโซม และพันธุกรรมกับคุณภาพชีวิตth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 015 เรื่องพันธุกรรมกับการอยู่รอดth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนต้นth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย