แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-04T04:05:21Z
dc.date.available2017-10-04T04:05:21Z
dc.date.issued2544-12
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5862
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560101/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 30 ฉบับที่ 115 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2544 ฉบับนี้มีบทความต่อจากฉบับที่แล้วเรื่อง การศึกษาเกี่ยวกับการนำลูกคิดมาใช้ในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ในโรงเรียน และกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา เรื่องการหารth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 30 ฉบับที่ 115 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2544th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย