แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-04T04:00:11Z
dc.date.available2017-10-04T04:00:11Z
dc.date.issued2544-09
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5861
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560100/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 29 ฉบับที่ 114 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2544 ฉบับนี้จะเสนอผลการวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์และเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์อื่น ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักเขียนประจำ โดยจะมีคอลัมน์ประจำหายไปบ้าง แต่ฉบับหน้าก็จะคงเดิมth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 29 ฉบับที่ 114 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2544th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย