แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-04T02:30:18Z
dc.date.available2017-10-04T02:30:18Z
dc.date.issued2543-03
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5855
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560094/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 108 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2543 ฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจ ได้แก่ เรื่องการเตรียมตัวขึ้นเวทีโลกในสหัสวรรษใหม่ และรวมทั้งบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 108 เดือนมกราคม - มีนาคม 2543th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย