แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-04T02:23:58Z
dc.date.available2017-10-04T02:23:58Z
dc.date.issued2542-12
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5854
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560093/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 107 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2542 ฉบับนี้ท่านผู้อ่านจะพบว่ามีเนื้อหาเน้นหนักไปในด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่พูดกันมากในขณะนี้ หวังว่าเนื้อหาจะตรงตามความต้องการและถูกใจบ้างth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 107 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2542th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย