แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-04T02:10:12Z
dc.date.available2017-10-04T02:10:12Z
dc.date.issued2542-06
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5852
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560091/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 27 ฉบับที่ 105 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2542 ฉบับนี้ได้นำเสนอสาระความรู้ที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบได้แก่ เรื่องวิสัยทัศน์ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ยุค 2000 เรื่องจากนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น:สังคมไทยกับวิทยาศาสตร์ เรื่องเว็บไซต์ที่น่าสนใจสำหรับครู และเรื่องเครื่องตัดโฟมเป็นรูปผลไม้ด้วยไฟฟ้าth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 27 เดือนที่ 105 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2542th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย