แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-04T01:38:23Z
dc.date.available2017-10-04T01:38:23Z
dc.date.issued2541-03
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5847
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560086/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 100 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2541 ฉบับนี้ได้เสนอบทความของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาและของนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งของนักคิดนักเขียนอื่น ๆ อีกหลายท่าน ได้แก่เรื่องมอง สสวท. กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องหนึ่งศตวรรษของการพบอิเล็กตรอน เรื่องลูกคิดเก่าแต่ใหม่ และเรื่องเกมทำเองได้ไม่ยากth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 26 ฉบับที่ 100 เดือนมกราคม - มีนาคม 2541th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย