แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-03T04:23:30Z
dc.date.available2017-10-03T04:23:30Z
dc.date.issued2540-06
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5844
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560083/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที 25 ฉบับที่ 97 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2540 ฉบับนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้อ่านนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนที่ทันกับความเจริญก้าวหน้าของโลกสมัยใหม่ได้th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 25 ฉบับที่ 97 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2540th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย