แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-03T02:36:58Z
dc.date.available2017-10-03T02:36:58Z
dc.date.issued2539-03
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5839
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560078/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 24 ฉบับที่ 92 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2539 ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เสนอให้ผู้อ่านได้อ่านกันอย่างจุใจ อาทิ เช่น เรื่องแกะรอยประวัติเครื่องหมาย เรื่องปัญหาคณิตศาสตร์ท้าทาย เรื่องเข้าใจก่อนค่อยจำสูตร เรื่องรถด่วน 999,999 และเรื่องการปฏิรูปการศึกษาth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 24 ฉบับที่ 92 เดือนมกราคม - มีนาคม 2539th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย