แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-10-02T04:09:25Z
dc.date.available2017-10-02T04:09:25Z
dc.date.issued2537-03
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5830
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560070/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 22 ฉบับที่ 84 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2537 ในฉบับนี้ สสวท. ได้จัดประชุมและอบรมต่าง ๆ หลายอย่าง ซึ่งการประชุมต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะมีการปราสัมพันธ์ให้สมัครเป็นสมาชิกวารสาร สสวท. และวารสาร บทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวารสารอีกฉบับหนึ่งของสถาบันฯ ซึ่งผู้อ่านจะได้รับความรู้จากบทความของนักวิชาการ สสวท.th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 22 ฉบับที่ 84 เดือนมกราคม - มีนาคม 2537th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย