แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-26T03:54:09Z
dc.date.available2017-09-26T03:54:09Z
dc.date.issued2534-12
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5822
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560062/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 19 ฉบับที่ 76 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2534 สำหรับในเล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายของปี 2534 คณะผู้จัดทำได้พยายามสรรหาบทความที่น่าสนใจมาให้ท่านได้อ่าน เช่น เรื่องรุ้ง เรื่องมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1570
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 19 ฉบับที่ 76 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2534th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย