แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-26T03:50:35Z
dc.date.available2017-09-26T03:50:35Z
dc.date.issued2534-09
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5821
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560061/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 19 ฉบับที่ 75 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2534 ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ ที่ช่วยให้คนมีชีวิตยืนยาวขึ้น และได้มีการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่หายากให้มีอยู่ให้ลูกหลานได้รู้จัก ได้ใช้ประโยชน์บ้าง สามารถติดตามรายละเอียดได้จากบทความในฉบับนี้th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 19 ฉบับที่ 75 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2534th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย