แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-26T03:29:42Z
dc.date.available2017-09-26T03:29:42Z
dc.date.issued2534-06
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5820
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560060/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 19 ฉบับที่ 74 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2534 ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บก สัตว์ทะเล กำลัวจะสูญพันธ์ุไป ปลาโลมาเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่กำลังจะสูญพันธุ์ ดังนั้น ถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ตอนนี้ ในอนาคตลูกหลานก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นปลาโลมาตัวจริง อยากรู้รายละเอียดและสนใจเรื่องปลาโลมา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความในฉบับนี้th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 19 ฉบับที่ 74 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2534th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย