แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2017-09-26T03:19:32Z
dc.date.available2017-09-26T03:19:32Z
dc.date.issued2533-12
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5818
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/journal/2560058/
dc.description.abstractวารสาร สสวท. ปีที่ 18 ฉบับที่ 72 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2533 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความที่น่าสนใจจากนักวิชาการ สสวท. มากมายth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1577
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1572
dc.titleวารสาร สสวท. ปีที่ 18 ฉบับที่ 72 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2533th_TH
dc.typeวารสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย